پروسه‌ی تولید یک محصول، تنها در طراحی و تولید خواسته‌ی کارفرما به هر صورت ممکن، خلاصه نمی‌شود. عوامل موثری در موفقیت یک پروژه‌ی نرم افزاری دخیل هستند که دقت بر روی آنها، دست یابی به نتایج بسیار مطلوب در این پروژه‌ را امکان پذیر می‌کند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به استفاده از شیوه‌های نوین تولید نرم افزار و نیز استانداردهای موجود در این زمینه اشاره کرد که روند طراحی، تولید، پیاده سازی و پشتیبانی را سهل و آسان می‌کند.

گروه تحقیق و توسعه (Research & Development) گروهی متفاوت از سایر گروه های شرکت است. در این گروه، محصولی تولید نمی‌شود بلکه راهکارها و روش‌های حل مساله برای سایر گروه ها تدوین و تصویب می‌شود. اعضای تشکیل دهنده گروه R&D از متخصصین و زبده ترین افراد هر گروه می‌باشند که در زمینه‌های مختلف کاری، صاحب نظر و دارای ایده‌اند.

این گروه با تشکیل جلسات هفتگی و با در کنار هم قرار دادن نتیجه‌ی مطالعات اعضا، نظرات و ایده های آن‌ها سعی دارد روند رو به رشد تولید محصولات در شرکت را سرعت بخشیده و کیفیت فنی نرم افزارهای تولید شده را بیشتر کند تا در نهایت کاربر نهایی استفاده کننده از محصولات از یک سو و برنامه نویسان و طراحان نرم افزار از سوی دیگر با یک محصول استاندارد و پیشرفته کار کنند.